HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Välkommen till HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

HRK har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Ett medlemskap i HRK ska garantera, såväl användare av konsulttjänster som enskilda individer som kommer i kontakt med ett medlemsföretag, en professionell och etisk oklanderlig behandling. Företag som arbetar med rekrytering, utveckling eller avveckling av personal och som uppfyller HRK:s kvalitetskrav kan ansöka om auktorisation – idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR-området! Ytterligare information om vilka vi är och vad vi gör hittar du genom att klicka i menyn. 

Aktuellt

Årsmötet 2019 kommer att äga rum den 7 mars kl 15:00-16:00. I samband med årsmötet kommer Svante Randlert att hålla en föreläsning under namnet ”Så blir man en drömarbetsgivare”. Denna föreläsning startar 16:30 och är öppen för alla intresserade. Bindande anmälan görs via denna länk. Plats: c/o Spiut, Repslagargatan 11, Södermalm. Sista dag för anmälan 21 februari, 2019.

Under 2018 har tre nya företag blivit medlemmar i HRK – Unik Resurs i Sverige AB och Tarasso AB har auktoriserats inom områdena Rekrytering, Utveckling och Avveckling och Predico AB inom området Rekrytering.

Årsmötet 2018

Årets årsmöte hölls den 22 mars på Victory Hotel/Conference, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm.

En ny ordförande valdes efter Thomas Lundquist som i stället kommer att fungera som vice ordförande under 2018. Den nye ordförande, som för övrigt hör till grundarna av HRK, är Sven Klint Bergh. Till etiknämndens ledamöter valdes Iréne Ekmark och Monica Isaks och valberedningen består av Karin Lundmark och Johan Torgerstad.

Årsmötet informerades om att styrelsens verksamhet under 2018 främst kommer att vara inriktad på medverkan i arbetet med revidering av ISO 10667-1/-2:2011 Bedömningstjänster i arbetslivet genom Metodnämnden; renommésnyltning dvs. icke medlemmars användning av HRK:s renommé vid, främst, offentliga upphandlingar; Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) och, inte minst, att se till att HRK får fler medlemmar.

Då det gäller den sista punkten så har HRK, som meddelats ovan, nyligen fått en ny medlem i form av Predico och uppstart av auktorisering av ytterligare ett nytt företag kommer att ske inom de närmaste veckorna. Ytterligare ett företag har beslutat att ansöka om medlemskap men har ännu inte skickat in handlingarna. Överhuvudtaget kunde årsmötet konstatera att framtiden ser ljus ut för HRK efter några år av vikande medlemsantal främst på grund av att många av de konsulter som var med när HRK grundades har gått i pension. En del stora upphandlingar av HR tjänster kommer att ske under 2018 och anbudsgivande företag kommer då, om inte förr, att inse värdet att vara auktoriserad inom HR området.                                                                HRK har även fått en ny kanslist nämligen Lena Eklöf vid AS&B som tar vid efter sin kollega Emelie Törnvall. HRK tackar Emelie för ett föredömligt jobb och hälsar Lena välkommen i gänget. Organisationen som helhet med kontaktuppgifter finns under fliken "Om HRK" och vidare under "organisation".


Upphandlingsmanual
HRK:s metodnämnd har tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster. Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.

Ladda ner HRK:s upphandlingsmanual.