HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Välkommen till HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

HRK har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Ett medlemskap i HRK ska garantera, såväl användare av konsulttjänster som enskilda individer som kommer i kontakt med ett medlemsföretag, en professionell och etisk oklanderlig behandling. Företag som arbetar med rekrytering, utveckling eller avveckling av personal och som uppfyller HRK:s kvalitetskrav kan ansöka om auktorisation. Idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR-området! Ytterligare information om vilka vi är och vad vi gör hittar du genom att klicka i menyn. 

Aktuellt

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016 ägde rum tisdagen den 8 mars 2016 på Victory Hotel/Conference, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm. Bland annat valdes en ny styrelse (se den nya styrelsen under fliken Om HRK och vidare Organisation).

Upphandlingsmanual
HRK:s metodnämnd har tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster som presenterades på HRK dagen (se nedan). Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.

Ladda ner HRK:s upphandlingsmanual.