HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Välkommen till HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

HRK har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Ett medlemskap i HRK ska garantera, såväl användare av konsulttjänster som enskilda individer som kommer i kontakt med ett medlemsföretag, en professionell och etisk oklanderlig behandling. Företag som arbetar med rekrytering, utveckling eller avveckling av personal och som uppfyller HRK:s kvalitetskrav kan ansöka om auktorisation – idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR-området! Ytterligare information om vilka vi är och vad vi gör hittar du genom att klicka i menyn. 

Aktuellt

Årsmötet 2019 ägde rum den 7 mars. I samband med årsmötet höll Svante Randlert en föreläsning under namnet ”Så blir man en drömarbetsgivare”. Svante visade med ett antal goda exempel hur många chefer och ledningsgrupper (de flesta) drar helt felaktiga slutsatser av resultaten från olika typer av effektivitetsmätningar och statistiska sammanställningar eftersom man tolkar dem med de "kortsiktiga vinst-optimerings-glasögonen" på. Drömarbetsgivaren är den som tolkar samma mätningsresultat med "Ledarskaps-glasögonen" på dvs. de som inser, att de långsiktigt hållbara resultaten alltid uppnås med hjälp av positiv mänsklig energi via skapande av lust, motivation, engagemang , involvering och empowerment hos medarbetarna. Föreläsningen uppskattades mycket, bland annat på grund av den fina stämning som Svante skapade i sin kontakt med åhörarna.

Under 2018 har tre nya företag blivit medlemmar i HRK – Unik Resurs i Sverige AB och Tarasso AB har auktoriserats inom områdena Rekrytering, Utveckling och Avveckling och Predico AB inom området Rekrytering och ytterligare tre företag är snart föremål för Metodnämndens granskningsprocess.
Upphandlingsmanual
HRK:s metodnämnd har tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster. Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.

Ladda ner HRK:s upphandlingsmanual.