HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Ansökan om auktorisation och medlemskap i HRK

Auktorisation och medlemskap i HRK beviljas av HRK:s styrelse efter granskning och godkännande av HRK:s Metodnämnd.


Auktorisation och medlemskap i HRK kan beviljas de företag som:

- i huvudsak arbetar inom HR-området med rekrytering, utveckling eller avveckling av medarbetare

- förbinder sig att följa HRK:s etiska riktlinjer

- representeras av en i företaget verksam konsult, som i sin tur har mandat att ansvara för sitt företags åtaganden gentemot föreningen. Företagets representant ska kunna uppvisa minst tre års yrkeserfarenhet inom de områden företaget verkar

- kan påvisa att de konsulter i företaget som använder psykologiska test är utbildade på de metoder och som används vid uppdrag. Medlemmar som använder psykologiska test förbinder sig att följa HRK:s policy för testanvändning

- kan uppvisa tre referenser från olika organisationer/företag som anlitat det företag som ansöker om auktorisation. Uppdragen får ej vara äldre än två år

- kan uppvisa registreringsbevis, F-skattesedel, SKV 4820, utdrag ur kreditupplysning samt en ansvarsförsäkring.

Prövningsavgift för auktorisation
Prövningsavgiften uppgår till 10 000 SEK om företaget är verksamt inom ett verksamhetsområde, 3 000 SEK för andra verksamhetsområdet och ytterligare 2 000 SEK för det tredje verksamhetsområdet. Prövningsavgiften kan sålunda maximalt uppgå till 15 000 SEK per företag/organisationsnummer. Faktura på avgiften kommer att sändas ut av HRK. Avgiften ska vara betald innan Metodnämnden börjar prövningsprocessen. Alla kostnader ovan är exklusive moms.

Årlig medlemsavgift                                                                                                                                    Den årliga medlemsavgiften i HRK är 5 000 SEK per företag/organisationsnummer. Därtill kommer en avgift per konsult på 1000 SEK. Inget företag betalar dock mer än 10 000 SEK i sammanlagd konsultavgift. Alla kostnader ovan är exklusive moms. Nya medlemmar betalar ingen medlemsavgift det första året utan enbart prövningsavgiften (se ovan).


Vid frågor kring ansökan kontakta Örjan Frans i HRK:s Metodnämnd och ansvarig för auktorisationsprövningen på telefon 070-167 93 05 eller email orjan.frans@psyk.uu.se

Ansökningsblanketten för auktorisation och medlemskap skickas till HRK:s kansli per post: HRK c/o AS&B Rekrytering och Ledarutveckling, Kungsgatan 41, 582 18 Linköping.

Börja med att läsa igenom dokumentet Anvisningar auktorisation (se nedan).

Anvisningar auktorisation

Ansökningsblankett auktorisation

HRK:s stadgar

Här kan du ladda ner ett flödesschema över auktorisationsprocessen