HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Bli auktoriserad av HRK

Som auktoriserad i HRK erbjuds företaget

  • En kvalitetsstämpel. Som auktoriserat får ditt företag delta i gemensamma marknadskampanjer som sker genom HRK. Auktorisationen ger ditt företag kvalitetsstämpel.
  • Tillgång till HRKs logga. Du kan med fördel använda dig av HRKs logga och auktorisationen i företagets egen marknadsföring. Loggan förses varje år med aktuellt årtal, vilket innebär att den inte kan användas av företag som inte längre är auktoriserade medlemmar.
  • Tillgång till ett nätverk med mycket omfattande kompetens inom HR-området
  • Tillgång till aktuell medlemsinformation. Som branschförening hjälper HRK dig att bevaka omvärlden i HR-branschen. Vi uppmärksammar nyheter som kan få betydelse för företaget och kommunicerar detta till medlemsföretagen.

Som auktoriserat av HRK förbinder sig företaget att följa HRKs testpolicy och etiska regler.Auktorisation i HRK kan beviljas de företag som:
  • I huvudsak arbetar inom HR-området med rekrytering, utveckling eller avveckling av medarbetare.
  • Förbinder sig att följa HRK:s etiska riktlinjer.
  • Representeras av en i företaget verksam konsult, som i sin tur har mandat att ansvara för sitt företags åtaganden gentemot föreningen. Företagets representant ska kunna uppvisa minst tre års yrkeserfarenhet inom de områden företaget verkar.
  • Kan påvisa att de konsulter i företaget som använder psykologiska test är utbildade på de metoder och verktyg som används vid uppdrag. Medlemmar som använder psykologiska test förbinder sig att följa HRKs riktlinjer för testanvändning.
  • Kan uppvisa tre referenser från olika organisationer som anlitat det företag som ansöker om auktorisation. Uppdragen får ej vara äldre än två år.
  • Kan uppvisa registreringsbevis, F-skattesedel, SKV 4820, utdrag ur kreditupplysning samt ansvarsförsäkring.