Organisation


HRKs styrelse 2019 består av följande medlemmar:

Ordinarie ledamot och ordförande
Sven Klint Bergh
Progres OBM AB
Tel. +45 4095395
sven@progres.se

Adjungerad ledamot och vice ordförande                                   Thomas Lindquist
Talentor Sweden AB                                                                          Tel. 08-5600 5701
thomas.lindquist@talentor.se 


Adjungerad ledamot och
kassör
Jan Schröder
AS&B AB
Tel. 070 618 1161
jan.schroder@asb-rekrytering.se

Ordinarie ledamot
Pär Cederholm
Assessio
08-775 09 10

Ordinarie ledamot
Karin Lundmark                                                                            Talentor Sweden AB
Tel. 072 7270225                                                                                  karin.Lundmark@talentor.se

Ordinarie ledamot                                                                                 Peter Undén                                                                                          Unik Resurs i Sverige AB                                                                        Tel. 0200-210255                                                                                 Peter.Unden@unikresurs.se

Ordinarie ledamot
Johan Torgerstad                                                Cesab                                                                                              070 9414580                                                                                         johan.torgerstad@cesab.se

Ordinarie ledamot
Patrik Lindroth                                                                                      Tarasso AB                                                                                            Tel. 0702-556 292                                                                                 patrik.lindroth@tarasso.se
Suppleant                                                                                       Mikael Jacobsson                                                                                AS&B AB                                                                                             Tel. 072 5130690                                                                                     mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se

Kanslist                                                                                             Lena Eklöf                                                                                        AS&B AB                                                                                             Tel. 013-24 49 80                                                              lena.eklof@asb-rekrytering.se


Metodnämnd

HRK:s medlemsföretag förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och, i förekommande fall, testinstrument för HRK:s Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företaget arbetar med. I enskilda fall ska ansvarig konsult vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande i ett specifikt uppdrag. Det är även Metodnämnden som utför de företagsgranskningar som sker då konsultföretag ansöker om medlemskap i HRK och auktorisation.

Metodnämnden består av följande ledamöter:


 Örjan Frans
Fil.dr. Docent. Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet
orjan.frans@psyk.uu.se
 
 

Johan Waara
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet                      johan.waara@psyk.uu.se

Etiknämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig vidare att arbeta efter de etiska regler som HRK fastställer. HRK:s etiknämnd, som verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska normer bland konsulter och bland medlemsföretag, ansvarar även för att utveckla dessa kontinuerligt.

Etiknämnden består av följande ledamöter: 

Iréne Ekmark

Seniorkonsult         
Tel. 070 8767707
ekmark.irene@gmail.comMonica Isaks

Seniorkonsult
Tel. 072 3626244
monica.isaks@gmail.com 

Etiknämnden har rätt att få ta del av all information som kan behövas för att kunna avgöra om en medlem brutit mot föreningens etiska regler. Etiknämnden har som ambition att även utanför HRK föra debatten om etik i arbetslivet.