HRK

Auktorisation via HRK är en kvalitetsmärkning. Det innebär en kvalitetssäkring för både dig som professionell yrkesperson och kunden men även för företaget. På sikt kommer auktorisation bli mer uppmärksammat och även ett måste för företag verksamma inom branschen.

Hur blir man auktoriserad?

Välkommen till HRK

– Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

Varför HRK?

HRK har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Ett medlemskap i HRK ska garantera, såväl användare av konsulttjänster som enskilda individer som kommer i kontakt med ett medlemsföretag, en professionell och etisk oklanderlig behandling. Företag som arbetar med rekrytering, utveckling eller avveckling av personal och som uppfyller HRK:s kvalitetskrav kan ansöka om auktorisation – idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR-området! Men även den finaste!

Kvalitetssäkringen via HRK innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs på auktoriserade företag. Med kvalitetssäkringen menas att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete.

HRK är därmed ett oberoende auktoriseringsorgan som säkrar kvalité för kund och företag.

 

Företag

Upphandlingsmanual

HRK:s metodnämnd har tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster. Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.