Välj auktoriserad konsult

Hög kvalitet och professionalism
HRK är en oberoende och objektiv aktör på marknaden som garanterar att alla, av HRK auktoriserade företag, håller en hög kvalitet i sin arbetsmetodik. Med HRK auktorisationen följer en unik kvalitetsstämpel, den enda i sitt slag på marknaden för juridiska personer, vilken borgar för att man lever upp till högt ställda krav på hur ett seriöst konsultföretag inom HR-branschen bör arbeta.

Vetenskapligt granskade metoder och arbetssätt
HRK:s metodnämnd granskar varje auktoriserat företags arbetssätt och metoder så att de uppfyller högt ställda krav på vetenskaplighet och professionalism. Företagen ska kunna visa att de konsulter som använder psykologiska test är utbildade på de metoder som används vid uppdrag. Medlemmar som använder psykologiska test förbinder sig att följa HRK:s riktlinjer för testanvändning. Metodnämnden är en helt oberoende nämnd, separerad från HRK:s styrelse, och utgörs av ledamöter som är framstående inom sina respektive områden och har hög kompetens att göra vetenskapliga metodbedömningar.

Ekonomiskt stabila företaget
Varje auktoriserat företag blir ekonomiskt granskat. Detta borgar för att HRK-auktoriserade företag har en ekonomisk stabilitet och att kunden får en, ekonomiskt sett, uthållig samarbetspartner.

Höga etiska krav
Auktoriserade företag förbinder sig att följa HRK:s etiska regler. Dessa riktlinjer reglerar bl a integritetsfrågor avseende både uppdragsgivarens och individens behov och rättigheter. Kunden kan därmed känna sig trygg i att auktoriserade företag arbetar på ett etiskt oklanderligt sätt. HRK har en oberoende etiknämnd dit auktoriserade konsultföretag, kunder och individer kan vända sig i etikfrågor.

Fördelarna med auktoriserade konsultföretag

  • Borgar för hög kvalitet och professionalism i uppdragsutförandet
  • Använder vetenskapligt granskade metoder och arbetssätt
  • Är ekonomiskt stabila företag
  • Följer högt uppställda etiska krav