Ansökan om auktorisation och medlemskap i HRK

Auktorisation och medlemskap i HRK beviljas av HRK:s styrelse efter granskning och godkännande av HRK:s Metodnämnd. Auktorisation och medlemskap i HRK kan beviljas de företag som:

  • i huvudsak arbetar inom HR-området med rekrytering, utveckling eller avveckling av medarbetare
  • förbinder sig att följa HRK:s etiska riktlinjer
  • representeras av en i företaget verksam konsult, som i sin tur har mandat att ansvara för sitt företags åtaganden gentemot föreningen. Företagets representant ska kunna uppvisa minst tre års yrkeserfarenhet inom de områden företaget verkar
  • kan påvisa att de konsulter i företaget som använder psykologiska test är utbildade på de metoder och som används vid uppdrag. Medlemmar som använder psykologiska test förbinder sig att följa HRK:s policy för testanvändning
  • kan uppvisa tre referenser från olika organisationer/företag som anlitat det företag som ansöker om auktorisation. Uppdragen får ej vara äldre än två år
  • kan uppvisa registreringsbevis, F-skattesedel, SKV 4820, utdrag ur kreditupplysning samt en ansvarsförsäkring.

Vid frågor kring ansökan kontakta Johan Waara i HRK:s Metodnämnd och ansvarig för auktorisationsprövningen på mail: johan.waara@psyk.uu.se

Prövningsavgift för auktorisation
Prövningsavgiften uppgår till 10 000 SEK om företaget är verksamt inom ett verksamhetsområde, 3 000 SEK för andra verksamhetsområdet och ytterligare 2 000 SEK för det tredje verksamhetsområdet. Prövningsavgiften kan sålunda maximalt uppgå till 15 000 SEK per företag/organisationsnummer. Faktura på avgiften kommer att sändas ut av HRK. Avgiften ska vara betald innan Metodnämnden börjar prövningsprocessen. Alla kostnader ovan är exklusive moms. Med de tre verksamhetsområdena menas rekrytering, utveckling eller avveckling av medarbetare.

Årlig medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften i HRK är 5 000 SEK per företag/organisationsnummer. Därtill kommer en avgift per konsult på 1000 SEK. Inget företag betalar dock mer än 10 000 SEK i sammanlagd konsultavgift dvs. maximalt 15.000 SEK/år. Alla kostnader ovan är exklusive moms. Nya medlemmar betalar ingen medlemsavgift det första året utan enbart prövningsavgiften (se ovan).

Ansökningsblanketten för auktorisation och medlemskap skickas till HRK:s kansli per post: HRK c/o AS&B Executive AB, Kungsgatan 41, 582 18 Linköping eller om annat överenskommes med Metodnämnden.