Nyheter

Årsmötet 2019 ägde rum den 7 mars
I samband med årsmötet höll Svante Randlert en föreläsning under namnet ”Så blir man en drömarbetsgivare”. Svante visade med ett antal goda exempel hur många chefer och ledningsgrupper (de flesta) drar helt felaktiga slutsatser av resultaten från olika typer av effektivitetsmätningar och statistiska sammanställningar eftersom man tolkar dem med de ”kortsiktiga vinst-optimerings-glasögonen” på. Drömarbetsgivaren är den som tolkar samma mätningsresultat med ”Ledarskaps-glasögonen” på dvs. de som inser, att de långsiktigt hållbara resultaten alltid uppnås med hjälp av positiv mänsklig energi via skapande av lust, motivation, engagemang , involvering och empowerment hos medarbetarna. Föreläsningen uppskattades mycket, bland annat på grund av den fina stämning som Svante skapade i sin kontakt med åhörarna. 

Under 2018 har tre nya företag blivit medlemmar i HRK
Unik Resurs i Sverige AB och Tarasso AB har auktoriserats inom områdena Rekrytering, Utveckling och Avveckling och Predico AB inom området Rekrytering och ytterligare tre företag är snart föremål för Metodnämndens granskningsprocess.

Årsmötet 2018
Årets årsmöte hölls den 22 mars på Victory Hotel/Conference, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm. En ny ordförande valdes efter Thomas Lundquist som i stället kommer att fungera som vice ordförande under 2018. Den nye ordförande, som för övrigt hör till grundarna av HRK, är Sven Klint Bergh. Till etiknämndens ledamöter valdes Iréne Ekmark och Monica Isaks och valberedningen består av Karin Lundmark och Johan Torgerstad.

Årsmötet informerades om att styrelsens verksamhet under 2018 främst kommer att vara inriktad på medverkan i arbetet med revidering av ISO 10667-1/-2:2011 Bedömningstjänster i arbetslivet genom Metodnämnden; renommésnyltning dvs. icke medlemmars användning av HRK:s renommé vid, främst, offentliga upphandlingar; Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) och, inte minst, att se till att HRK får fler medlemmar.

Då det gäller den sista punkten så har HRK, som meddelats ovan, nyligen fått en ny medlem i form av Predico och uppstart av auktorisering av ytterligare ett nytt företag kommer att ske inom de närmaste veckorna. Ytterligare ett företag har beslutat att ansöka om medlemskap men har ännu inte skickat in handlingarna. Överhuvudtaget kunde årsmötet konstatera att framtiden ser ljus ut för HRK efter några år av vikande medlemsantal främst på grund av att många av de konsulter som var med när HRK grundades har gått i pension. En del stora upphandlingar av HR tjänster kommer att ske under 2018 och anbudsgivande företag kommer då, om inte förr, att inse värdet att vara auktoriserad inom HR området. HRK har även fått en ny kanslist nämligen Lena Eklöf vid AS&B som tar vid efter sin kollega Emelie Törnvall. HRK tackar Emelie för ett föredömligt jobb och hälsar Lena välkommen i gänget. Organisationen som helhet med kontaktuppgifter finns under fliken ”Om HRK” och vidare under ”organisation”.

Årsmötet 2017
Årsmötet 2017 ägde rum tisdagen den 7 mars 2017 på Victory Hotel/Conference, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm. En ny styrelse och etiknämnd valdes (se under fliken Om HRK och fliken Organisation) och en hel del viktiga beslut träffades. Ett av besluten rörde HRK:s framtida verksamhet och information avseende detta kommer inom snar framtid att skickas ut till medlemsföretagen. Årsmötet beslutade även att nya medlemsföretag inte betalar någon medlemsavgift det första året.

2015
Årsmötet i Branschföreningen HRK hölls onsdagen den 19 mars. Ny styrelse och ordförande valdes.

2014
Årsmötet i Branschföreningen HRK hölls onsdagen den 26 mars. Ny styrelse valdes.

HRK-dagen genomfördes med stort deltagande torsdagen den 6 februari 2014 Ur programmet:

  • Offentlig Upphandling, Annelie Dufva, SKL Kommentus
  • Konsultvalet i det privata näringslivet – otydliga spelregler och knivskarp konkurrens, eller? Christina Björck, personalchef
  • Cloetta
  • Global certifieringsgrund i ämnet mångfald, Farza Nazerian, Global Diversity Certification Foundation
  • Social hänsyn i upphandling och inköp, Åsa Nilsson Billme, Global Diversity Certification Foundation

2013
HRK:s metodnämnd arbetar med att ta fram en guide för upphandlare av HR-tjänster. Arbetet beräknas bli klart under hösten. Guiden kommer att innehålla konkreta tips på hur man formulerar krav på leverantörer för att uppnå avsedd kvalitet.

2012
HRK-dagen som genomfördes den 10 maj 2012 blev mycket uppskattad. HRK dagen ägnades åt upphandling. Föreläsare från offentlig och privat verksamhet berättade om sina erfarenheter.

Succé i repris!
Nu har även HRKs medlemmar och presumtiva medlemsföretag i västra Sverige bjudits in till seminarium om testanvändning i Göteborg. Som tidigare var det Örjan Frans som talade om olika typer av psykologiska test, vad man bör tänka på när man skall välja test samt trender och tendenser inom området. Seminariet gick av stapeln den 19 april och blev mycket uppskattat av deltagarna!

HRK-seminarier runt om i landet.
I många år har det under HRKs årsmöten framkommit önskemål om att vi ska synas ute i landet och inte enbart i Stockholmsregionen. Den 24 januari bjöds HRKs medlemmar i södra regionen och presumtiva medlemsföretag in till ett seminarium om testanvändning i Malmö. Örjan Frans talade bl.a. om olika typer av psykologiska test, vad man bör tänka på när man skall välja test samt trender och tendenser inom området. Målet med denna typ av seminarier är att värna om och stärka HRK´s starka och uttalade ambition om att framhäva det professionella användandet av psykologiska test i urval och rekrytering. Seminariet blev mycket uppskattat av deltagarna!

Frukostseminarium i HRKs regi.
I samarbete med PA-forum arrangerade HRK ett frukostseminarium om psykologiska tester den 6 oktober. I seminariet deltog några av Sveriges mest tongivande profiler inom psykologiska test och tillämpad psykometri dvs. Dr. Hunter Mabon, Dr. Bertil Mårdberg och Dr. Lennart Sjöberg. Som moderator fungerade Dr. Örjan Frans från Uppsala universitet tillika HRK´s metodnämnd. Inbjudna var medlemmar i PA-forums nätverk – många med sitt vardagliga arbete knutet till praktiskt HR-arbete. Seminariet handlade om psykologiska tester och dess prognosvärde vid urval och rekrytering. Deltagarna började med en var sin inledning i ämnet och därefter följde en kort frågestund. Seminariet var mycket uppskattat och kunde ha hållit på ytterligare några timmar. Denna typ av seminarier betonar ytterligare HRK´s starka och uttalade ambition om att värna om och stärka det professionella användandet av psykologiska test i urval och rekrytering.