Organisation

HRKs styrelse 2020 består av följande medlemmar:

Ordinarie ledamot och ordförande
Ekaterina Leonova
Talentor Sweden AB
ekaterina.leonova@talentor.com

Ordinarie ledamot och vice ordförande
Niklas Almquist
Avanti Rekrytering & Interim AB
niklas@avantirekrytering.se

Ordinarie Ledamot
Veronica Otterborg
AS&B executive AB
veronika.otterborg@asb-executive.se

Kanslist
Lena Eklöf
AS&B AB
Tel. 013-24 49 80
lena.eklof@asb-rekrytering.se

Ordinarie ledamot och styrelsemedlem
Filippa Drakander
Newsec AB
filippa.drakander@newsec.se

Ordinarie ledamot och styrelsemedlem
Conny Besterman
AS&B executive AB
conny.besterman@asb-executive.se

Suppleant
Thomas Lindquist
Talentor Sweden AB
thomas.lindquist@talentor.com

Metodnämnd

HRK:s medlemsföretag förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och, i förekommande fall, testinstrument för HRK:s Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företaget arbetar med. I enskilda fall ska ansvarig konsult vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande i ett specifikt uppdrag. Det är även Metodnämnden som utför de företagsgranskningar som sker då konsultföretag ansöker om medlemskap i HRK och auktorisation.

Metodnämnden består av följande ledamöter:

Örjan Frans
Fil.dr. Docent. Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet
orjan.frans@psyk.uu.se

Johan Waara
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
johan.waara@psyk.uu.se

Etiknämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig vidare att arbeta efter de etiska regler som HRK fastställer. HRK:s etiknämnd, som verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska normer bland konsulter och bland medlemsföretag, ansvarar även för att utveckla dessa kontinuerligt.

Etiknämnden består av följande ledamöter:

Sven Klint Bergh
Progres OBM
sven@progres.se