Organisation

HRKs styrelse 2024 består av följande medlemmar:

Ordinarie ledamot och ordförande
Mikael Jacobsson
AS&B Executive
mikael.jacobsson@asb-executive.se

Ordinarie ledamot och vice ordförande
Peter Undén
Unik Resurs
peter.unden@unikresurs.se

Ordinarie ledamot
Veronika Otterborg
AS&B Executive
veronika.otterborg@asb-executive.se

Ordinarie ledamot 
Conny Besterman
AS&B Executive 
conny.besterman@asb-executive.se

Ordinarie ledamot 
Emelie Törnwall
AS&B Executive
emelie.tornwall@asb-executive.se

Suppleant
Rickard Jonsson
AS&B Executive
rickard.jonsson@asb-executive.se

Kanslist
Lena Eklöf
AS&B Executive AB
Tel. 013-24 49 80
lena.eklof@asb-executive.se

Metodnämnd

HRK:s medlemsföretag förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och, i förekommande fall, testinstrument för HRK:s Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företaget arbetar med. I enskilda fall ska ansvarig konsult vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande i ett specifikt uppdrag. Det är även Metodnämnden som utför de företagsgranskningar som sker då konsultföretag ansöker om medlemskap i HRK och auktorisation.

Metodnämnden består av följande ledamöter:

Johan Waara
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
johan.waara@psyk.uu.se

Etiknämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig vidare att arbeta efter de etiska regler som HRK fastställer. HRK:s etiknämnd, som verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska normer bland konsulter och bland medlemsföretag, ansvarar även för att utveckla dessa kontinuerligt.

Etiknämnden består av följande ledamöter:

Johan Waara
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
johan.waara@psyk.uu.se