Organisation

HRKs styrelse 2020 består av följande medlemmar:

Ordinarie ledamot och ordförande
Peter Undén
Unik Resurs i Sverige AB
Tel. 070-340 81 41
peter.unden@unikresurs.se

Ordinarie ledamot och vice ordförande
Sven Klint Bergh
Progres OBM
Tel. +45-4095 3595
sven@progres.se

Ordinarie ledamot, sekreterare och kassör
Jan Schröder
AS&B AB
Tel. 070-618 11 61
jan.schroder@asb-rekrytering.se

Kanslist
Lena Eklöf
AS&B AB
Tel. 013-24 49 80
lena.eklof@asb-rekrytering.se

Ordinarie ledamot
Thomas Lindquist
Talentor Sweden AB
Tel. 08-56 005 701
thomas.lindquist@talentor.se

Ordinarie ledamot
Ekaterina Leonova
Talentor Sweden AB
Tel. 070-197 65 49
ekaterina.leonova@talentor.se

Suppleant
Mikael Jacobsson
AS&B AB
Tel. 072-513 06 90
mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se

Metodnämnd

HRK:s medlemsföretag förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och, i förekommande fall, testinstrument för HRK:s Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företaget arbetar med. I enskilda fall ska ansvarig konsult vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande i ett specifikt uppdrag. Det är även Metodnämnden som utför de företagsgranskningar som sker då konsultföretag ansöker om medlemskap i HRK och auktorisation.

Metodnämnden består av följande ledamöter:

Örjan Frans
Fil.dr. Docent. Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet
orjan.frans@psyk.uu.se

Johan Waara
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
johan.waara@psyk.uu.se

Etiknämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig vidare att arbeta efter de etiska regler som HRK fastställer. HRK:s etiknämnd, som verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska normer bland konsulter och bland medlemsföretag, ansvarar även för att utveckla dessa kontinuerligt.

Etiknämnden består av följande ledamöter:

Christer Eriksson Solbrand
Leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
Tel. 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

 

 

Monica Isaks
Seniorkonsult
Tel. 072 3626244
monica.isaks@gmail.com